Kwaliteit en duurzaamheid
Terug
  • Kwaliteit

  • Bij kwaliteit gaat het om de steenkwaliteit, de homogeniteit van de levering en de technische afwerking. Wij leveren uitsluitend gerenommeerde steensoorten van officieel geregistreerde steengroeven. Daardoor kunnen wij de steenkwaliteit objectief controleren en garanderen. De kleur en de tekening van elk blok zoals het uit de groeve komt is uniek. Binnen een blok kan een deel een andere kleur en tekening hebben dan een ander deel. Omdat wij het gehele proces van blok tot eindproduct beheersen kunnen toch instaan voor een zo homogeen mogelijke levering. Bij de technisch afwerking gaat het ondermeer om de precisie van zaagsneden, de afwerking met facetranden, de homogeniteit van de glansgraad en de versterking van breekbare producten. Onze producten voldoen aan de hoogste hoge eisen ten aanzien van de technische afwerking doordat wij werken met zeer ervaren vakmensen en de modernste en nauwkeurigste machines.
  •  
  • Duurzaamheid

  • Wij hechten veel waarde aan duurzame productie. Daarom ondersteunen wij de Gedragscode voor de Natuursteenindustrie, die met name gericht is op natuursteen uit landen in Azië en Zuid-Amerika. Bovendien is ons duurzaamheidbeleid gericht op zuiniger gebruik van natuursteen. In concreto doen wij dit door zoveel mogelijk dunnen 1 cm dikke platen te producren, waardoor er een groter plaatoppervlak uit dezelfde hoeveelheid natuursteen verkregen wordt. Verder werken wij zoveel mogelijk met Europese steensoorten voor gebruik binnen Europa, waardoor de milieubelasting door het vervoer beperkt wordt. Tenslotte geldt dat echt natuursteen overall minder milieubelastend is dan alternatieven.
WebID: style="width: 300px; vertical-align: top; "> WebID: 2
SessionID: qugvj0puqiucgkrsi1adbf32
Path:/nl/nl/
IP adres: 100.28.0.143
lblIPadres: 100.28.0.143
plaatid=
bladid=
ProjectID: 0
lblLastProjectID:
lblLastBladID:
lblLastPlaatID:
slabscount=
objectscount=
Timestamp: 23-7-2024
PageID: 12
DivHide:
TaalID:
BronID:
ColorCode:
Thickness:
Finishing:
Length:
StoneID:
mblok: 0
RegelAantal:
Modus: 0
blokid: 0
RelatieID: 0
TempRelatieID:
OfferteID: 0
ZIPid=0
AddressAlert: 0
Cart: 0
ToCart: 0
ToOrder: 0
Paymethod: 0
PaymethodAlert: 0
P100: 0
PaymentID: 0
MissingPlaatID: 0